Hydrofory a użyteczność w firmie

Pompy hydroforowe działają dzięki zewnętrznemu ciśnieniu wody, które wtłacza wodę do pompy, która następnie wytwarza próżnię. Powoduje to uwolnienie wody w żądane miejsce. Hydrofory służą do pompowania płynów, takich jak zawiesiny i szlamy, których nie można pompować innymi typami pomp.

Pompa hydroforowa jest rodzajem pompy hydraulicznej

Pompy hydroforowe są wykorzystywane do szerokiego zakresu zastosowań. Mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę, pompowania ścieków i tak dalej. Składa się z dwóch głównych elementów: zespołu pompy i zespołu silnika. Zespół pompowy jest zwykle umieszczany pod poziomem gruntu, podczas gdy zespół silnikowy jest zwykle instalowany na nim, ale w bardzo niewielkiej odległości od pompy. Pompa hydroforowa składa się z dwóch tłoków – dolnego i górnego. Dolny tłok znajduje się pod powierzchnią zawiesiny, podczas gdy górny tłok znajduje się nad nią. Gdy dwa tłoki poruszają się w przeciwnych kierunkach, ciecz przepływa między nimi przez wąską przestrzeń i trafia do rury, w której jest zbierana.

Hydrofory nie są tak naprawdę nowe, zostały wprowadzone w latach 70. Hydrofory te służą do przenoszenia płynów z jednego punktu do drugiego za pomocą ciśnienia. Ciśnienie jest wytwarzane przez grawitację lub inne środki mechaniczne, takie jak pompa tłokowa lub sprężarka powietrza, a nie przez przepływ wody. Hermetyczny cylinder ma otwór na obu końcach i jest wypełniony wodą oraz powietrzem uwięzionym w przestrzeni między ściankami a tłoczyskiem. Kiedy siła jest przykładana na jednym końcu cylindra, popycha uwięzione pęcherzyki powietrza, popychając wodę, która wypycha więcej wody przez jeden koniec cylindra niż wpływa przez drugi koniec. Pompy hydroforowe są szeroko stosowane w przemyśle wodnym, który najczęściej znajduje zastosowanie w zastosowaniach przemysłowych, komunalnych i rolniczych. Pompy hydroforowe to technologia wykorzystywana do wydobycia z wód głębokich i płytkich. Jest to urządzenie podnoszące, którego działanie opiera się na ciśnieniu wody.

Proces rozpoczyna się od elektrycznego obracania obu silników, co następnie powoduje obracanie się wirników w każdej z tych jednostek. Wirniki działają w celu wytworzenia próżni w układzie zamkniętej pętli, aby przenieść ciecz z niższej wysokości do miejsca, w którym są potrzebne na poziomie gruntu. Gdy ciecz dotrze do górnej przestrzeni, zapobiega jej wyciekaniu z powrotem przez zawór, który blokuje wszelkie otwory, aby umożliwić ciągłe pompowanie bez przerw.